Primary Color:
Primary Text:
Secondary Color:
Secondary Text:
Tertiary Color:
Tertiary Text:
Color Picker
Preview
FeaturesTypographyTutorials
Module Title
Home
Module Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut non turpis a nisi pretium rutrum. Nullam congue, lectus a aliquam pretium, sem urna tempus justo, malesuada consequat nunc diam vel justo. In faucibus elit at purus. Suspendisse dapibus lorem. Curabitur luctus mauris.

Module Title
Module Title
Instructions

Select a predefined style from the drop-down or choose your own colors via the handy mooRainbow based color-chooser. When you are satisfied with your selection, click the "Apply Colors" button below to store your selection in a cookie.

Apply Colors

Katalog

Nastavni resursi

Sajtovi
Broj sajtova u ovoj kategoriji: 43 Ovde možeš dodati svoj sajt

Academic Info

www.academicinfo.net

Nezavisan i jednostavan tematski katalog oko 25.000 obrazovnih, naučnih i istraživačkih sajtova, namenjen naprednijim učenicima, studentima i osobama posebno zainteresovanim za obrazovni, naučni ili istraživački rad. Pored engleskog, sadrži i ...
Vidi dalje...

Artmedia

www.artrea.com.hr/

Sajt sadrži nastavne resurse koji se mogu koristiti u radu sa učenicima predškolskog i nižeg školskog uzrasta. Na sajtu možete pronaći online školu matematike, slikovne rečnike engleskog i nemačkog jezika, kvizove za decu 5-8 i 8-12 godina ...
Vidi dalje...

ArtsEdge

artsedge.kennedy-center.org

Glavna svrha ovog sajta je da pruži podršku umetničkom obrazovanju i povećavanju njegovog prisustva u nastavnim programima kroz kreativnu upotrebu savremene tehnologije. “Profesionalni resursi” uključuju kontakt podatke (organizacija, vladi ...
Vidi dalje...

Astrophysics Science Project: Integrating Research & Education (ASPIRE)

aspire.cosmic-ray.org

Sajt posvećen interaktivnom naučnom obrazovanju. Sadrži školske naučne projekte, nastavne planove i lekcije, kvizove, informacije o zapošljavanju i naučnom napredovanju. Namenjeno nastavnicima, učenicima i studentima.
Vidi dalje...

BEP: Biotechnology Education Program

education.llnl.gov/bep/

Zbirka nastavnih aktivnosti koje se u najširem smislu bave biotehnologijom i njenim uticajima na savremeno društvo. Sortirano po kategorijama: Prirodne nauke, matematika, društvene nauke i umetnost, engleski jezik i sl.
Vidi dalje...

BIODIDAC - A bank of digital resources for teaching biology

biodidac.bio.uottawa.ca

Kanadska arhiva sa preko 5.000 crteža, fotografija, animacija i video materijala koji se mogu koristiti i adaptirati kao ilustracije u nastavi biologije. Dvojezično: engleski i francuski.
Vidi dalje...

Biological animations

www.stolaf.edu/people/giannini/biological%20anamations.html

Kratke animacije većeg broja bioloških procesa koje se mogu upotrebiti u interaktivnoj i e-nastavi.
Vidi dalje...

Biology I Animations

science.nhmccd.edu/biol/bio1int.htm

Katalog linkova na sajtu odseka za biologiju američkog koledža ''North Narris'' (Houston, Texas). Linkovi su grupisani prema biološkim oblastima i mogu se odlično iskoristiti u nastavi (animacije, kratki filmovi, crteži i dr.)
Vidi dalje...

Blank & Outline Maps

geography.about.com/cs/blankoutlinemaps

Zbirka ”slepih” geografskih karata sveta, kontinenata, regiona i zemalja, sa naglaskom na mape delova SAD i Kanade. ”Mape su besplatne za upotrebu u obrazovne i lične svrhe, u učionici ili u kući”. Prilagodjene su za štampu.
Vidi dalje...

Blue Web’n Learning Sites Library

www.kn.pacbell.com/wired/bluewebn

Pretražljiva baza podataka sa više od 2.000 odabranih Web sajtova posvećenih obrazovanju, prvenstveno nastavnicima i bibliotekarima.
Vidi dalje...

Botanički praktikum

www.botanic.hr/praktikum/home.htm

Botanički praktikum Spisak latinskih naziva biljaka zajedno sa njihovom sistematikom i biološkim rečnikom. Odlične fotografije biljaka i njihovih organa. Lako za snalaženje, pregledno, korisno za studente biologije i farmacije, srednjoškolce.
Vidi dalje...

Chemistry Teaching Resources

www.anachem.umu.se/eks/pointers.htm

Najpotpunija zbirka linkova i resursa na Internetu o učenju hemije i njenoj nastavi. Jednostavno, pregledno i logično organizovano. Nemojte propustiti da se upoznate sa njihovim internim sistemom grafičkih oznaka, obavezno posetite link ”What's ...
Vidi dalje...

Classroom Discipline

712educators.about.com/od/discipline/Classroom_Discipline_Resources.htm

Praktični saveti kako da "zavedete red" u svojoj učionici, a da ne prekršite stroga školska pravila i ne izazovete gnev roditelja i učenika.
Vidi dalje...

ClassroomClipart

classroomclipart.com

Školska kolekcija sa oko 15.000 grafičkih ilustracija, fotografija i istorijskih slika specijalno pripremljenih za upotrebu u edukativne svrhe. Pretraživo po temama.
Vidi dalje...

Clip Art Index

www.kidsdomain.com/clip

Zbirka hiljada originalnih slika koje se bez pravnih ograničenja mogu koristiti u obrazovnom procesu. Složeno po temama. Namenjeno deci, nastavnicima, školskim i dečjim bibliotekarima.
Vidi dalje...

Crafts for Kids

www.enchantedlearning.com/crafts

Rukotvorine i mali umetnički projekti namenjeni mladjoj deci, školskog i predškolskog uzrasta. Svaki projekat sadrži popis potrebnih materijala, potpuno uputstvo za izradu i ilustrovani prikaz različitih faza izrade. Za njihovu izradu dovoljni s ...
Vidi dalje...

Educational Freeware

www.educational-freeware.com/

Veoma zanimljiv sajt sa mnoštvom materijala iz raznih nastavnih oblasti. Namenjen predškolskoom i osnovnoškolskom obrazovanju.
Vidi dalje...

Educator's Reference Desk

www.eduref.org

Sadrži najprobranije stručne obrazovne resurse koji uključuju: više od 2.000 nastavnih planova, jedinstveni online vodič do različitih tema u oblasti obrazovanja, arhivu mail-listi posvećenih obrazovanju, više od 3.000 linkova do ostalih eduk ...
Vidi dalje...

Eduhound

www.eduhound.com

Prvoklasan izvor podataka za nastavnike i vaspitače, učenike, roditelje i školske vlasti. Sadrži katalog sa proverenim obrazovnim linkovima o brojnim nastavnim temama i aspektima obrazovnog procesa, razvrstanim po temama, ključnim rečima i abec ...
Vidi dalje...

Page 1 of 3

Statistika kataloga

Ukupan broj sajtova u Web Odiseji Online je 441, a kategorija 58!

Petnički Web katalog

WebOdiseja Online