Primary Color:
Primary Text:
Secondary Color:
Secondary Text:
Tertiary Color:
Tertiary Text:
Color Picker
Preview
FeaturesTypographyTutorials
Module Title
Home
Module Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut non turpis a nisi pretium rutrum. Nullam congue, lectus a aliquam pretium, sem urna tempus justo, malesuada consequat nunc diam vel justo. In faucibus elit at purus. Suspendisse dapibus lorem. Curabitur luctus mauris.

Module Title
Module Title
Instructions

Select a predefined style from the drop-down or choose your own colors via the handy mooRainbow based color-chooser. When you are satisfied with your selection, click the "Apply Colors" button below to store your selection in a cookie.

Apply Colors

Katalog

Biblioteke i medijateke

Sajtovi
Broj sajtova u ovoj kategoriji: 14 Ovde možeš dodati svoj sajt

Biblioteke.org

www.biblioteke.org

Zanimljiv pokušaj da se ustanovi Web portal biblioteka sa različitih područja bivše Jugoslavije.
Vidi dalje...

British Library

www.bl.uk

Web prezentacija Britanske biblioteke koja sadrži preko 150 miliona publikacija od stare ere do današnjeg doba. Na raspolaganju je pregled bibliotečkih aktivnosti, virtuelne izložbe, on-line katalozi i arhiva novina.
Vidi dalje...

Colorado Virtual Library for Kids

kids.aclin.org/

Mesto za decu, ali i za roditelje i učitelje, sa informacijama o bezbednosti dece na Internetu, engleskoj dečjoj literaturi i sa pretraživačem sajtova po školskim razredima. Ovo je model onoga što jedna biblioteka može da uradi za decu i za ob ...
Vidi dalje...

IPL Searching Tools & Expert Guides

www.ipl.org/div/pf

Rastuća kolekcija raznovrsnih vodiča i uputstava napisanih od strane osoblja Internet Public Library o tome kako se prikupljaju podaci i vrše tematska akademska istraživanja ne samo na Internetu, već i u običnim bibliotekama. http://www.ipl.o ...
Vidi dalje...

ISBN database

www.isbndb.com

ISBNdb.com sadrži ogromnu bazu podataka o knjigama objavljenim na različitim jezicima i smeštenim u velikim svetskim bibliotekama. Može se koristiti kao korisna on-line istraživačka alatka namenjena bibliotekarima, naučnicima i zainteresovanim ...
Vidi dalje...

LibDex. The Library Index

www.libdex.com

Obiman svetski katalog sa više od 18.000 bibliotečkih Web sajtova, linkovima do njihovih on-line kataloga (OPAC) i drugim zanimljivim stručnim informacijama, uključujući vesti.
Vidi dalje...

Library Support Staff.com

www.librarysupportstaff.com

Linkovi do resursa namenjenih bibliotečkom osoblju. Organizacije, mail-liste, mogućnosti zapošljavanja (u SAD), obuke i usavršavanja, on-line učenje, on-line žurnali i bibliografije; Web izdavaštvo, besplatni, zabavni i praktični resursi.
Vidi dalje...

LibrarySpot

www.libraryspot.com

Ovo je višestruko nagradjivani virtuelni bibliotečko-informacioni resursni centar, nezaobilazan izvor besplatnih i korisnih informacija za nastavnike, učenike i roditelje, bibliotekare i korisnike biblioteka. PC Magazin uvrstio je LibrarySpot na T ...
Vidi dalje...

Libweb. Library Servers via WWW

sunsite.berkeley.edu/Libweb

Veoma uredno održavan spisak on-line biblioteka - iz više od 140 država i na oko 8.000 strana - kojima možete pristupiti preko Interneta.
Vidi dalje...

Linux in the Library

westminster.lib.co.us/linux/linux-library.html

Dobar uvod u Linux operativni sistem, za bibliotekare i druge nestručnjake.
Vidi dalje...

Open Access librarian

oalibrarian.blogspot.com

Katalog javno dostupnih resursa interesantnih bibliotekarima, resursa koji su ne samo korisni već i besplatni a najčešće i oslobodjeni zaštite intelektualnih odnosno licencnih prava.
Vidi dalje...

School-Libraries.Org. Online Resources for School Librarians

www.aboutus.org/School-Libraries.org

Kolekcija on-line resursa čiji je cilj da pomognu školskim bibliotekarima u efikasnijoj obrazovnoj upotrebi Interneta i Weba. Linkovi su organizovani u grupe poput ”Informaciona pismenost", ”Kurikulum i tehnologija”, ”Razvoj kolekcija” it ...
Vidi dalje...

UNESCO Libraries Portal

www.unesco.org/webworld/portal_bib/

Specijalizovana organizacija UN daje "informacije u vezi bibliotekarstva i bibliotečkih resursa dostupnih na Webu." Ima linkove do nacionalnih biblioteka, informacionih servisa vlada i država, bibliotečkih udruženja i drugih on-line resursa”. B ...
Vidi dalje...

Statistika kataloga

Ukupan broj sajtova u Web Odiseji Online je 441, a kategorija 58!

Petnički Web katalog

WebOdiseja Online