Primary Color:
Primary Text:
Secondary Color:
Secondary Text:
Tertiary Color:
Tertiary Text:
Color Picker
Preview
FeaturesTypographyTutorials
Module Title
Home
Module Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut non turpis a nisi pretium rutrum. Nullam congue, lectus a aliquam pretium, sem urna tempus justo, malesuada consequat nunc diam vel justo. In faucibus elit at purus. Suspendisse dapibus lorem. Curabitur luctus mauris.

Module Title
Module Title
Instructions

Select a predefined style from the drop-down or choose your own colors via the handy mooRainbow based color-chooser. When you are satisfied with your selection, click the "Apply Colors" button below to store your selection in a cookie.

Apply Colors

Katalog

Reference

Sajtovi
Broj sajtova u ovoj kategoriji: 31 Ovde možeš dodati svoj sajt

AbbrevationZ - The A to Z of Acronims, Abbrevations & Initialisms on the Net

www.stands4.com/

U 120 kategorija raspoređeno je 350.000 skraćenica, akronima, inicijala i drugih sličnih oznaka. Pretraživo. Znate li, na primer, da RTFM označava "Read This Fu*king Manual", SERB "Socially And Economically Restricted Business" a da je SCG skra ...
Vidi dalje...

Answers.com

www.answers.com

Pravo mesto ako smatrate da su Web pretraživači komplikovani a dobro vladate engleskim jezikom. Umesto da pretražujete i listate Web pretraživače ovde je dovoljno da prosto napišete svoje pitanje formulisano na solidnom engleskom. Upitajte, na ...
Vidi dalje...

AskOxford - Free online dictionary resources

www.askoxford.com

Pretražujte Compact Oxford English Dictionary i možete dobiti odgovore i korisne savete o engleskom jeziku, gramatici, korišćenju, izgovoru, citatima, poboljšati pisanje, zabaviti se slagalicama i igrama s rečima, itd.
Vidi dalje...

Atlapedia Online

www.atlapedia.com

Kolekcija fizičkih i političkih geografskih karata zemalja sveta, u punom koloru, sadrži i ključne činjenice, statističke podatke o geografiji, klimi, ljudima, religiji, jezicima, istoriji itd.
Vidi dalje...

Biographical Dictionary

s9.com/biography/

Enciklopedijski biografski rečnik koji sadrži informacije o oko 33.000 značajnih muškaraca i žena, od antičkih do današnjih vremena.
Vidi dalje...

BOTW - Best of the Web

botw.org/

Katalog "najboljih Web sajtova" pokrenut je 1994. godine na Bafalo Univerzitetu kao jedan od prvih globalnih pokušaja da se otkriju i katalogizuju najkvalitetnije i najvrednije Web adrese.
Vidi dalje...

Britannica Concise Encyclopedia

concise.britannica.com

Originalno on-line izdanje Koncizne (jednotomne ili stone) enciklopedije Britanika, koje je kod nas objavljeno u 10 svezaka sa mnoštvom p
Vidi dalje...

Britannica OnLine

www.britannica.com

Britanika postaje jedan od najvećih Internet centara o učenju i znanju uopšte. Njene pretrage simultano obuhvataju i enciklopediju i sve druge sadržaje na ovom sajtu: recenzije knjiga, odabrane tekstove iz 70 vodećih svetskih časopisa, uključu ...
Vidi dalje...

BUBL LINK Catalogue of Internet Resources

www.bubl.ac.uk

BUBL LINK stručni katalog: Najprobraniji Internet resursi pokrivaju sva akademska područja. Linkovi su katalogizovani po UDK sistemu.
Vidi dalje...

Columbia Encyclopedia 2001-07

www.bartleby.com/65/

On-line pretrage i listanje jedne od najznačajnijih klasičnih stonih enciklopedija. Preko 51.000 članaka, 40.000 bibliografskih citata, 80.000 kros-referenci (uputnica).
Vidi dalje...

DictSearch

www.foreignword.com/Tools/dictsrch.htm

Odavde možete istovremeno pretraživati 275 različitih rečnika na Internetu i automatski prevoditi sa 69 na 73 jezika.
Vidi dalje...

Fact Monster

www.factmonster.com

Ovaj pretražljivi sajt sadrži rečnik, enciklopediju i pruža pomoć za izradu domaćih zadataka u oblasti prirodnih i društvenih nauka, matematike, istorije, engleske književnosti i sporta. Tu su i igre, kvizovi i dnevne zanimljivosti.
Vidi dalje...

Glossarist - A Searchable Glossary Directory

www.glossarist.com

Značajna zbirka najrazličitijih tematskih on-line rečnika u kojima možete pronaći relevantne definicije pojmova koji vas interesuju. Linkovi su svrstani u više od 130 kategorija i mogu biti pretraživani po ključnim rečima, temama. Na primer ...
Vidi dalje...

Life Science Dictionary

www.biochem.northwestern.edu/holmgren/Glossary/Definitions.html

On-line rečnik sa "8.300 termina u vezi biohemije, biotehnologije, botanike, genetike, biologije ćelija”. Uključeni su i neki termini iz ekologije, farmacije, toksikologije i medicine.
Vidi dalje...

LII - Librarian's Index to the Internet

lii.org

Pod motom "Informacije kojima možete verovati" LII donosi pretraživi tematski katalog sa skoro 15.000 prvoklasnih Internet resursa koje su odabrali ugledni bibliotekari procenjujući kvalitet i korisnost resursa na osnovu strogih i često konzervat ...
Vidi dalje...

Newsroom Navigator

tech.nytimes.com/top/news/technology/cybertimesnavigator/index.html

Web resursi za novinare. Na ovoj stranici se već deset godina dopunjava popis odabranih korisnih Web adresa koji olakšava istraživanje i pisanje novinara i urednika čuvenih novina New York Times. Prvenstvena namena je obezbedjivanje solidne pola ...
Vidi dalje...

Open Directory Project, Reference

dmoz.org/Reference

Najiscrpniji višejezični katalog obrazovnih i naučnih izvora podataka na Internetu sa detaljnim podkategorijama. Prevod na više od 30 jezika, uključujući neke jezike centralne i istočne Evrope: ruski, ukrajinski, slovački, madjarski, rumunsk ...
Vidi dalje...

Perry-Castañeda Library Map Collection

www.lib.utexas.edu/maps/

Biblioteka Teksaškog univerziteta predstavlja svoju veliku zbirku katalogiziranih izvora geografskih karata i mapa na Internetu.
Vidi dalje...

Rečnik.com

www.recnik.com

Srpsko-englesko i englesko-srpski rečnik na Internetu.
Vidi dalje...

RefDesk.com

www.refdesk.com

Svi važniji referentni podaci na jednom mestu: leksikoni, almanasi, enciklopedije, vesti, imenici, pretraživači, itd. Ovo je uzoran bibliotečki pristup Internetu, razvijen iz ”lične potrebe za uvodjenjem reda u informacioni haos na Internetu ...
Vidi dalje...

Page 1 of 2

Statistika kataloga

Ukupan broj sajtova u Web Odiseji Online je 441, a kategorija 58!

Petnički Web katalog

WebOdiseja Online