Primary Color:
Primary Text:
Secondary Color:
Secondary Text:
Tertiary Color:
Tertiary Text:
Color Picker
Preview
FeaturesTypographyTutorials
Module Title
Home
Module Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut non turpis a nisi pretium rutrum. Nullam congue, lectus a aliquam pretium, sem urna tempus justo, malesuada consequat nunc diam vel justo. In faucibus elit at purus. Suspendisse dapibus lorem. Curabitur luctus mauris.

Module Title
Module Title
Instructions

Select a predefined style from the drop-down or choose your own colors via the handy mooRainbow based color-chooser. When you are satisfied with your selection, click the "Apply Colors" button below to store your selection in a cookie.

Apply Colors

Katalog

Opšti naučni resursi

Sajtovi
Broj sajtova u ovoj kategoriji: 20 Ovde možeš dodati svoj sajt

Academic Conferences Worldwide

www.conferencealerts.com

Academic Conferences Worldwide donosi spisak naučnih konferencija i stručnih skupova, razvrstan po oblastima i zemljama. Omogućene pretrage po datumu, gradu, zemlji i ključnoj reči. Obaveštenja možete dobijati i elektronskom poštom na osnovu ...
Vidi dalje...

Biocrawler

www.biocrawler.com

Web katalog i mašina za pretraživanje sa biološkim informacijama.
Vidi dalje...

ChemGuide

www.fiz-chemie.de/de/online_/

Pretraživanje oko 2 miliona stranica sa tekstovima o hemiji na nemačkom i engleskom jeziku. Na engleskom jeziku: http://www.fiz-chemie.de/en/online_/
Vidi dalje...

Chemie.DE

www.chemie.de/

Nemački katalog i mašina sa informacijama o hemiji.
Vidi dalje...

e-Print Network

www.osti.gov/eprints/

Pretrage oko 20.000 naučnih sajtova i on-line baza podataka u prirodnim i primenjenim naukama, a posebno o fizici, energiji i tehnologiji, kao i o mnogim drugim naučnim i tehničkim oblastima od interesa za američko ministarstvo energije.
Vidi dalje...

Google Scholar

scholar.google.com

Google Scholar omogućuje korisno fokusiranje vaših pretraga na naučnu literaturu, teze, radove, abstrakte, izveštaje, članke, školske udžbenike i priručnike.
Vidi dalje...

Integrity in Science Project

www.cspinet.org/integrity

Sajt se bavi javnim nadzorom i zaštitom nauke i naučnika ”od korupcijskih efekata industrijskog uticaja” kao i moralnim aspektima i etičkim izazovima savremene nauke. Sadrži podatke o mnoštvu udruženja i organizacija, pravnih i drugih dokum ...
Vidi dalje...

Intute

www.intute.ac.uk/

Britanski univerzitestki onlajn servis koji omogućuje pristup do najboljih obrazovnih i istraživačkih Web resursa. Sadrži pretražljivi katalog sa stručnim recenzijama više od 100.000 naučnih i obrazovnih resursa.
Vidi dalje...

Open Directory Project, Science

dmoz.org/Science

Najiscrpniji višejezični katalog obrazovnih i naučnih izvora podataka na Internetu sa detaljnim podkategorijama. Prevod na više od 30 jezika, uključujući neke jezike centralne i istočne Evrope: ruski, ukrajinski, slovački, madjarski, rumunski.
Vidi dalje...

Sci-Math World. Interactive Websites for Teachers and Librarians

www.robertlackie.com/sci/index.html

Linkovi do značajnih sajtova koji se bave naukom i matematikom. Linkovi su komentarisani i podeljeni u grupe poput kataloga i Web portala, pretraživača, pretraživih sajtova i interaktivnih sajtova. Projekat Internet-bibliotekara sa Rajder Univer ...
Vidi dalje...

Science in School

scienceinschool.org/

Science in School Ovo je Web sajt vrlo popularnog evropskog časopisa namenjenog pre svega nastavnicima prirodnih nauka u osnovnoj i srednjoj školi. Svi tekstovi koji se objave u časopisu su dostupni i on-line. Svi zainteresovani su dobrodošli da otvore svoj nalog, ...
Vidi dalje...

Science Learning Network

www.sln.org

Planovi lekcija i naučne demonstracije za nastavnike i roditelje.
Vidi dalje...

Science News For Kids

www.sciencenews.org/view/interest/id/3/topic/Science_News_For_Kids

Mališani uzrasta od devet do 13 godina ovde mogu pronaći njima prilagođene vesti iz nauke. Za njih su pripremljene interesantne naučne vesti i tekstovi, primereni dečjem uzrastu, kao i odabrane knjige, članci i drugi izvori srodnih informacija ...
Vidi dalje...

Science.gov

www.science.gov

Portal američke vlade sa linkovima do najodabranijih službenih izvora podataka o savremenoj nauci - u rasponu od ishrane do naučnog obrazovanja. Pretražuje 30 baza podataka i 1700 naučnih Web sajtova, čime omogućuje pristup do 50 miliona str ...
Vidi dalje...

Science: 125th Anniversary & 125 big questions

www.sciencemag.org/sciext/125th/

Proslavljajući 125 godina od objavljivanja časopisa Science njegovo uredništvo je 1. jula 2005. počelo sa publikovanjem specijalne serije članaka i eseja u kojima razmatraju 125 najznačajnijih naučnih pitanja, izazova i dilema koji će okupira ...
Vidi dalje...

Scirus: The search engine for science

www.scirus.com/

Scirus je specijalizovani Web pretraživač fokusiran na naučne i istraživačke onlajn resurse, poput univerzitetskih Web sajtova i prezentacija autora. Sadrži popise blizu 500 miliona Web stranica čiji su sadržaji u vezi sa naukom. Obezbedjeni ...
Vidi dalje...

The Sceptic's Dictionary

skepdic.com/

The Sceptic's Dictionary Ovo je on-line verzija vrlo popularne knjige Todda Carola o pseudonauci. Šta reči kao što su "geomantija" ili "integrativna medicina" tačno znače, ko im je smislio ime i gde za njih da nađemo originalne reference, to ćemo teško "izguglovati" ...
Vidi dalje...

Statistika kataloga

Ukupan broj sajtova u Web Odiseji Online je 441, a kategorija 58!

Petnički Web katalog

WebOdiseja Online