Primary Color:
Primary Text:
Secondary Color:
Secondary Text:
Tertiary Color:
Tertiary Text:
Color Picker
Preview
FeaturesTypographyTutorials
Module Title
Home
Module Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut non turpis a nisi pretium rutrum. Nullam congue, lectus a aliquam pretium, sem urna tempus justo, malesuada consequat nunc diam vel justo. In faucibus elit at purus. Suspendisse dapibus lorem. Curabitur luctus mauris.

Module Title
Module Title
Instructions

Select a predefined style from the drop-down or choose your own colors via the handy mooRainbow based color-chooser. When you are satisfied with your selection, click the "Apply Colors" button below to store your selection in a cookie.

Apply Colors

Katalog

Prirodne nauke

Sajtovi
Broj sajtova u ovoj kategoriji: 39 Ovde možeš dodati svoj sajt

All Species Foundation

www.all-species.org

All Species je organizacija koju su osnovali 40 naučnika i stručnjaka u septembru 2000. sa ciljem da registruje i katalogizuje svaku živu vrstu na planeti Zemlji. Uključuje veliku kolekciju linkova do sajtova koji se bave biodiverzitetom širom s ...
Vidi dalje...

All the Worlds Maps

www.embassyworld.com/maps/maps.html

Pruža pristup do geografskih karata i mapa država i najvećih gradova u rasponu od Avganistana do Zimbabvea. Osim mapa, takodje uključuje linkove do kataloga sa diplomatskim predstavništavima, telefonskim pozivnim brojevima i imenicima, informaci ...
Vidi dalje...

Astronomski magazin

www.astronomija.co.yu

Astronomski magazin Sajt posvecen astronomiji i srodnim naukama na srpskom jeziku. Osvezava se jednom nedeljno sa aktuelnostima iz ove nauke.
Vidi dalje...

Astrophysics Science Project: Integrating Research & Education (ASPIRE)

aspire.cosmic-ray.org

Sajt posvećen interaktivnom naučnom obrazovanju. Sadrži školske naučne projekte, nastavne planove i lekcije, kvizove, informacije o zapošljavanju i naučnom napredovanju. Namenjeno nastavnicima, učenicima i studentima.
Vidi dalje...

At Home Astronomy

cse.ssl.berkeley.edu/AtHomeAstronomy

Kućna astronomija za celu porodicu, mali praktični eksperimenti. Veoma kompetentan izvor: The Center For Science Education at the Space Sciences Laboratory, UC Berkeley.
Vidi dalje...

Avibase

www.bsc-eoc.org/avibase/avibase.jsp

Avibase je velika on-line baza podataka o svim pticama sveta. Sadrži 1.4 miliona zapisa o oko 10.000 vrsta i 22.000 podvrsta ptica, uključujući neophodne podatke o rasprostanjenosti, klasifikaciji i sinonimima na više jezika. Dostupno na 13 jezika.
Vidi dalje...

Bio Links (Biozone)

www.biozone.co.nz/links.html

Preko 500 linkova koji pokrivaju teme poput biologije, bolesti, evolucije i biotehnologije. Linkovi su organizovani u 16 glavnih tema i 25 podtema. Podrška naučnom i zdravstvenom obrazovanju. Mesečne dopune.
Vidi dalje...

BIODIDAC - A bank of digital resources for teaching biology

biodidac.bio.uottawa.ca

Kanadska arhiva sa preko 5.000 crteža, fotografija, animacija i video materijala koji se mogu koristiti i adaptirati kao ilustracije u nastavi biologije. Dvojezično: engleski i francuski.
Vidi dalje...

Biological Servers on the Web

sites.univ-provence.fr/~wabim/biologie/

Spisak najvažnijih Web linkova posvećenih svim biološkim temama, na francuskom jeziku - pokriva: bibliografiju, priručnike, vodiče, kurseve, baze podataka, zbirke i pribor, alate za pretraživanje, alate za analize, meta-indeks bioloških URL-ov ...
Vidi dalje...

Blank & Outline Maps

geography.about.com/cs/blankoutlinemaps

Zbirka ”slepih” geografskih karata sveta, kontinenata, regiona i zemalja, sa naglaskom na mape delova SAD i Kanade. ”Mape su besplatne za upotrebu u obrazovne i lične svrhe, u učionici ili u kući”. Prilagodjene su za štampu.
Vidi dalje...

Botany/Botanik Online. The Internet HyperTextbook

www.biologie.uni-hamburg.de/b-online

Bogato ilustrovan priručnik botanike na nemačkom jeziku, 45 poglavlja dostupno na engleskom. Uključuje druge srodne informacije poput onih i nastavi botanike.
Vidi dalje...

Čudesna fauna Hrvatske

www.fauna.hr

Zanimljive i malo poznate činjenice o hrvatskoj fauni, pojedinim njenim vrstama i kako na njih utiče prirodna okolina i sve jači ljudski uticaj. Glavni sadržaj su teme vezane za faunu Hrvatske. Osim autorskih tekstova, fotografija i interaktivnih ...
Vidi dalje...

eNature

www.enature.com

Portal i pretražljivi vodič sa bazama podataka o više od 5.500 biljnih i životinjskih vrsta; sa slikama, opisima i različitim dodatnim podacima.
Vidi dalje...

Envirolink

www.envirolink.org

Odlična stranica za sve zainteresovane za pitanja zaštite životne sredine. Envirolink je mesto gde se mogu naći linkovi za ogroman broj ekoloških pitanja. Osim toga nudi i dobar forum, pretraživač, oglase, mape i kritički osvrt na političku ...
Vidi dalje...

Exploratorium. Hands-on Activities

www.exploratorium.edu/explore/handson.html

Instrukcije za preko 500 jednostavnih naučnih eksperimenata. Prilagodjeno za pregled sa sporim modemskim vezama i lako štampanje u cilju kasnijeg proučavanja i upotrebe.
Vidi dalje...

Exploring Planets in the Classroom

www.spacegrant.hawaii.edu/class_acts/index.html

Više od 25 pripremljenih razrednih naučnih aktivnosti za nastavnike i djake sa tematikom istraživanja Zemlje, planeta, geologije i kosmonautike. Linkovi do odgovarajućih mesta na Internetu.
Vidi dalje...

Fear of Physics

www.fearofphysics.com/

"Interaktivni, vizuelni i ne-tehnički način da posmatrate raznovrsne simulacije fizičkih zakona u akciji” dizajniran za nastavnike i učenike srednjih škola. Ilustruje mnogobrojne teme poput Doplerovog efekta, Ajnštajnove teorije relativiteta, ...
Vidi dalje...

Geografija.hr

www.geografija.hr

Ovo je edukativni Internet projekt Hrvatskog geografskog društva nastao uz podršku Ministarstva prosvjete i sporta i Ureda za udruge Vlade HR. Donosi izabrane, stručno vrednovane i ažurirane informacije i građu povezanu sa geografskim temama, uk ...
Vidi dalje...

Grays Anatomy of the Human Body

www.bartleby.com/107/

1.247 anatomskih kolor ilustracija iz 1918. godine, sa indeksom od 13.000 pojmova.
Vidi dalje...

Insect Collection

www.entomology.umn.edu/museum/collectioninfo/index.html

Tokom poslednjih 130 godina kolekcija insekata Univerziteta Minisota narasla je do skoro 3.600.000 vrsta što je čini jednom od najvećih na svetu.
Vidi dalje...

Page 1 of 2

Statistika kataloga

Ukupan broj sajtova u Web Odiseji Online je 441, a kategorija 58!

Petnički Web katalog

WebOdiseja Online